Notatene - Archive - Examen philosophicum

Ex phil – Moralsk relativisme

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

-          Artikkel skrevet av Feldman som ikke er relativist à absolutisme -          Absolutisme/universalisme – universelle, objektive prinsipper i fornuften à kun en gyldig moral Feldman sier relativisme kan være absolutisme: hvis man mener dette er den eneste moralske standarden som finnes   -          Ulike oppfatninger om samme forhold (for eksempel samme handling) som skal bestå … Les mere

Ex phil – Dyreetikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

-          Dyrs moralske status  -          Diskriminering av dyr – spesiesisme Spise kjøtt Moderne, industrielt dyrehold Dyreeksperimenter i medisin, psykologi Er ikke totalt mot det, utilitarisme er viktig her; lov hvis det ganger mange Filosofiske teorier Sammenlikner det med rasisme og kjønnsdiskriminering   -          Spesiesisme Definisjon 1: La interessene til medlemmer av egen art gå foran … Les mere

Ex phil – Etikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

Etikk = studiet av moral; den delen av moralen som gjelder karakteregenskaper   Etikkens fagområder -          Filosofisk etikk Metaetikk Normativ etikk Anvendt etikk -          Ikke-filosofisk etikk Deskriptiv etikk   Metaetikk -          Bestemmer hva moral er uten å ta stilling til moralske spørsmål -          Gjøres av Hume, Kant, Aristoteles osv. -          Sentrale problemer: Betydningen til moralske … Les mere

Ex phil – Dydsetikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

-          Dydskarakteristikker: modig, ærlig, snill -          Laster: feig, uærlig, ustyrlig -          Dyd – personlighetsegenskap som består i en dyktighet i å mestre sitt liv, en slags dyktighet, nødvendig for å leve gode og fullverdige liv, har korrigerende natur -          Fire trekk: (1) Positive, fordelaktige, ønskverdige personlighetsegenskaper (For enkeltindividet eller samfunnet? Mot i krig?) Ofte for … Les mere

Ex phil – Simone de Beauvoir

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

-          Transcendere – stige opp over -          Immanent – det som er innenfor seg selv (eller inneholdt i) -          Kvinnens definisjon: biologisk funksjon (livmor osv., betyr at vi er underkastet arten) evig kvinnelig (fanget i en natur hun tvinges til å virkeliggjøre – hun er eksistensialist (først eksisterer man, deretter finner man ut hvem man … Les mere

Ex phil – J.J.C. Smart – Utilitarisme

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

  -          Skille mellom handlingsutilitarisme og regelutilitarisme -          Førstnevnte gjelder i Smarts tekst -          ”Man bør gjøre det som fører til de beste konsekvensene” -          Ikke altruistisk – mennesket setter ikke andre mennesker foran seg selv -          Sikter mot upartiskhet og universalitet ”Alle teller for en, og ingen teller for mer enn en”   -          … Les mere

Ex phil – Platon

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

  -          Første filosof i vår tradisjon -          Platons dialog med ”Menon”, forteller om hvorfor det er viktig med filosofi -          427-347 f.Kr. i Athen – 80 år gammel -          Grunnla ”Akademiet”: institusjon forskerfellesskap og lærere Begavede menn samlet og diskuterte seg -          Påvirket av Sokrates 469-399 f.Kr. – dømt for blasfemi og å lede … Les mere

Ex phil – Peter Singer

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

Artikler om: -          Embryoet -          Dyr -          Miljø   Embryoet -          Mente foster ved 18 uker får en slags moralsk status à smertebevissthet -          Ved 2-3 år har de ”rett til liv” à blitt en person, fått moralsk status Person: selvforståelse, evne til å se fram og tilbake, resonnere -          Det konservative standpunkt: Å være … Les mere

Ex phil – Sokrates og Menon

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

To ting vi ofte forbinder med Sokrates 1)     Sokratisk uvitenhet – ”han vet at han ikke vet”, men fortsetter søken 2)     En tese: ”Dyd er viten(om det gode)” – den som vet det rette, gjør det rette   Hva er dyd? à viktig, kan man snakke om et eples egenskaper uten å vite hva det … Les mere

Ex phil – Immanuel Kant

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

-          Et kjedelig rykte, var en slags pedant som ikke ”hadde noe liv” Feil – hadde mange middagsfester osv., men hadde dårlig helse og mente han burde ta vare på den Ungkar, men ønsket å gifte seg pga. økonomi og sjenerthet Later til å ha lite kunnskap om kvinner -          Teoria = iaktta, observere (på … Les mere