Notatene - Archive - Religion

Det hellige Det hellige er noe overnaturlig som ses på som noe mye større enn menneskene. Opprinnelig var det et ord for et avgrenset område som ble brukt til tilbedelse, men i dag brukes det for noe som oppfattes som spesielt og overnaturlig. Religionens syv dimensjoner Når man skal undersøke en religion i dybden ser … Les mere

Religion – Islam og Kristendommen

Lastet opp i kategorien Religion den 08.02.2012

Menneskesyn i kristendommen -       Grunnleggende godt -       Skapt i Guds bilde -       Motagende vesen: tar i mot livet fra Gud -       Ansvarlig vesen: fri vilje -       Fellesskapsvesen: Adam var ensom, derfor Eva -       Opptatt av egne interesser -       Arvesynd: aller er født syndige og trenger frelse -       Om abort: mennesket er skapt i Guds bilde … Les mere

Religion – Islam og profeten Muhammed

Lastet opp i kategorien Religion den 08.02.2012

Islam er den yngste blant de store verdensreligionene. Det er en monoteistisk religion som betyr at man tilber èn Gud. Islam er basert på profeten Muhammeds lære, men muslimer regner han ikke som islams grunnlegger, man regner han som gjenreiste den opprinnelige religionen slik den ble formidlet til mennesker gjennom en rekke profeter som Adam, … Les mere

Religion – Kirken som et skip og Jomfru Maria

Lastet opp i kategorien Religion den 07.02.2012

Kirken som helhet blir framstilt som et skip, dette vises til Noahs ark og understreker at kirken er det stedet der menneskene blir frelst. Tårnet fremste symbolske betydning er styrke. Middelalderens bymurer ble bygget med tårn for å befeste og styrke dem. Kirketårnet symboliserer kirkehusets funksjon av å være himmelborg og Guds festning i verden. Samtidig … Les mere

Religion – Frelse innenfor Islam og Kristendommen

Lastet opp i kategorien Religion den 05.02.2012

Hva er veien til frelse, og hvordan oppnår man frelse i islam? Hva må til for muslimer å komme til himmelen/paradiset?  Er veien til himmelen basert på handlinger/gjerningene man gjør? I islam er frelse et veldig fremmed ord, men generelt sett ut ifra de 3 største verdensreligionene: Islam, kristendommen og jødedommen er det to veier til … Les mere

Religion – Generelt om religion og etikk

Lastet opp i kategorien Religion den 05.02.2012

Religiøs søken og kulturens refortrylling På 1900tallet trodde mange forskere at religion kom til å forsvinne i det vestlige samfunn. Forskerne mente at Sekularisering, modernisering og velstandsutvikling ville gjøre fenomenet religion overflødig. Den ateistiske religionskritikken hadde avslørt religion som overtro. Moderne vitenskap avfortryllet verden. På slutten av 1900tallet viste det seg at dette ikke skjedde, … Les mere

Religion – Jødedommen

Lastet opp i kategorien Religion den 05.02.2012

Hvem er en jøde -       Jøde er den som er født av jødisk mor, og som ikke er gått over til en annen religion. -       Jøde er også den som trosmessig er gått over til jødedommen (konvertert) og er opptatt i et mosaisk trossamfunn.   Hvor er jødene ? -       Størst antall i USA. Nest … Les mere

Religion – Islam

Lastet opp i kategorien Religion den 05.02.2012

Først av alt, hva betyr selve utrykket Islam ? Islam er ikke oversatt til norsk på en konkret måte, derfor kan selve ordet kombineres med flere norske ord. Underkastelse, overgivelse, adlydelse og fred over Allah er ord som alle kan kombineres med ”Islam”. Mange lurer også kanskje på hvem Allah er. Allah er det arabiske … Les mere

Religion – Religionskunnskap

Lastet opp i kategorien Religion den 04.02.2012

Livssyn: Et syn på livet som flere personer slutter seg til Inneholder et syn på virkelighet, menneske og etikk Finnes livssyn uten guder, som altså ikke er en religion eller en ideologi: eks humanetisk forbund Virkelighetsoppfatning: Er en oppfatning om hvordan man kan få kunnskaper om verden og hvordan vi bør leve Filosofi: Å filosofere … Les mere

Religion – Jødedommen

Lastet opp i kategorien Religion den 04.02.2012

Mangfold og utbredelse: En jødisk person er en jøde når han er født av en jødisk mor Man kan konvertere til jødedommen ved å gifte seg med en som er jødisk Finnes mellom 13 og 14 millioner jøder idag Askenasiske jøder: røtter i Øst-og Mellom Europa Sefardiske jøder: Etterkommere av de jødene som ble kastet … Les mere