Notatene - Archive - Religion

Religion – Etikk og buddhismen

Lastet opp i kategorien Religion den 29.02.2016

En agnostiker er en person som ofte kan referere til påstanden “Det er mer mellom himmel og jord som vi ikke vet!” Personen tror ikke nødvendigvis på en Gud, men ser heller ikke bort i fra at det finnes “noe” som menneskene ikke har kunnskap eller makt over. Anatman finnes innen Buddhismen.  Det betyr et … Les mere

1. Direkte sitat Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall) Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: «Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst» sier Eiliv Vinje (1993, s. 29). I … Les mere

Introduksjon: Dødsstraff har trolig eksistert siden tidenes morgen, og blitt brukt av alle samfunn. Dødsstraff vil si at man med loven i ryggen tar livet av et mennesket for å straffe vedkommende pga. en forbrytelse. Ikke bare mord har blir straffet med døden, også voldtekt og grov vold. Knyttet opp mot religion og politikk ser … Les mere

Religion – Hinduismen

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

De syv dimensjonene innenfor Hinduismen: Troslære Hinduister tror at mennesker blir født på ny gang etter døden, men som en ny organisme. Mennesket lever med en udødelig sjel på jorden. Det vi gjør i livet er resultatet vi får når vi blir født på ny i det neste liv, dette blir kalt for karma. Gode … Les mere

Religion – Hinduismen som mangfold og enhet

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

Mangfold: Et stort antall ulike tekster og flere ulike teologier. Tilber ulike guder (selv om hinduer mener det er manifestasjoner av en og samme guddommelige virkelighet). Hvorfor så my ulikhet? Flere grunner- Ingen grunnlegger og mangler en overordnet kirkeorganisasjon. Pluss at hindusimen er inkluderende og tolerant- har tatt opp i seg og tilpasset seg religiøse, … Les mere

Religion – Hinduismen – Dharma og Moksha

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

Dharma: opprettholdelse av verdensordenen. Hinduene er pliktet til det. Moksha: er endelig frelse og er hinduenes høyeste mål. Varnashramadharma og moksha: Gjenfødsel og karma: Ideen om gjenfødsel betyr at døden ikke finnes som en tilstand. Døden leder umiddelbart eller etter et kort intervall til en ny fødsel. Hva slags fødsel et vesen får, bestemmes blant … Les mere

Religion – Hinduismens hellige tekster

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

Stort antall hellige tekster Produsert i mer enn tre til fire tusen år Teksten som lyd og det skrevne ord i form av en bok som har vært hellig (muntlig tradisjon). Deles i to deler: shruti (å høre), åpenbart og smriti (å huske), menneskeskapt. Shruti, den vediske åpenbaring Veda Felles åpenbarte tekst kalles for Veda … Les mere

Hinduismens gudsbegrep De store teistiske tradisjonene er shivaismen, vishnuismen og shaktismen. Gud med og uten kvaliteter. Den formløse Brahman, transcendent. Med form er det en personlig gud med attributter. Gud er både kvinne og mann. Gud fremstilles derfor ofte som et par; Shiva og Shakti, Krishna og Radha, Rama og Sita, Vishnu og Lakshmi. Fortellinger … Les mere

Religion – Hinduismens ritualer

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

Gudsdyrkelse på mange måter: sang, meditasjon, resitering av guds navn, pilegrimsferd osv. Religion i hjemmet: Puja ved alteret= Barn lærer dette gjennom oppdragelse. Presteutdanningen skjer også i hjemmet. En invitasjon eller påkallelse på guddommen om å være til stede. Mantraer leses. Tilbedelse av kua: Alle levende vesener er evighetsprinsipp eller selv (atman). Karma betyr at … Les mere

Religion – Hinduismens historie

Lastet opp i kategorien Religion den 09.02.2012

Fravær av et sentralisert makthierarki og en grunnlegger har gjort det mulig for hinduismen å forandre seg sterkt over tid. Likevel er det kontinuitet i hinduismens historie, først og fremst gjennom ideene om Veda og den evige verdensordenen. Den brahminske kjernetradisjon Forestillingene om Veda og evige verdensorden har vært viktigere i noen deler av den … Les mere