Notatene - Archive - Historie

Polisstaten Fra Mythos til Logos   Hva er antikken? •Tid: ca 700 f.Kr til ca 500 e.Kr (476) •Gresk og romersk kultur dominerer områdene rundt middelhavet •Grekerne først ute – til ca 300 f.Kr. •Alexander den store, død 322 f.Kr •Romerriket, fra ca 200 f.Kr til 476 – et imperium   Polisstatene – forhistorie •Palasskulturene … Les mere

Den industrielle revolusjonen kan vi grovt sett dele inn i to perioder. I tiden mellom ca 1750-1850 foregikk den i Storbritannia, og ”den andre industrielle revolusjonen” foregikk i perioden 1850-1914 i Vest-Europa, USA og i Japan. Bakgrunn for hvorfor maskiner kom i bruk – Jordbruksrevolusjonen bidro til den industrielle revolusjon – tidlig på 1700 tallet … Les mere

Historie – Apartheid

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

I etterkrigstiden fra 1945 til 1984 gikk koloniimperiene i oppløsning, og det kom i bølger først i Asia, og deretter i Afrika. I 1974 var Afrika nesten helt løsrevet fra Europa, men det var fremdeles tre land som fortsatt var styrt av europeerne. Det var de såkalte settlerstatene, det vil si stater med store hvite … Les mere

Historie – Norge blir selvstendige – Året 1814

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Året 1814 ble det slutt på en 400 år gammel forbindelse mellom Norge og danmark. Norge ble en selvstendig stat, men i et kongefelleskap med sverige. Enveldet ble erstattet av et begrenset kongedømme med litt demokrati og menneskerettigheter. Hvorfor skjedde dette og hvorfor i akkurat 1814? Det finnes tRe ulike forklaringer på dette: Norge var … Les mere

Historie – Den franske revolusjonen og Napoleonstiden

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Situasjonen i Frankrike før 1789 I 1780-årene var det problemer i Frankrike: – Økonomien gikk i grus etter kostbare kriger særlig mot Storbritannia, og den franske militære hjelpen til de amerikanske opprørerne hadde vært ekstrem kostbar. – I 1786 hadde frankrike gjort en handelsavtale med england som førte til konkurser og arbeidsløshet i fransk håndverk … Les mere

1760 hadde det bodd europeere i Nord Amerika i 50 år. Innbyggerne i de 13 britiske koloniene styrte stort sett seg selv, og de var vant til en viss grad med frihet. I dette året(1760 var det svært få amerikanere som ønsket å bryte båndene med Storbritannia). Få år etter i 1776, hadde situasjonen snudd … Les mere

Historie – Opplysningstiden

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Opplysningstiden: er en tankeretning som er kjent fra hele europa på 1700tallet, men som hadde sterkest fotfeste i frankrike. Montesquieu og Voltaire var de fremste representantene for den nye tenkningen. Opplysningsfilosofene: Stilte spørsmål til vedtatte sannheter og mente at alt skulle bygge på fornuften – også hvordan landet ble styrt. All argumentasjon som ikke var … Les mere

Historie – Romeriket og romernes erobring av Europa

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Hvorfor ble Roma et imperium? Roma ble grunnlaget på 600-500-tallet langs elva Tiberen, omgitt av etruskerne i nord og greske bystater i sør. Fra 600-700 år, erobret Roma områder fra Persiabukta i øst, Portugal i vest og fra Egypt i sør til Skottland til nord. På 100-tallet e.kr styrte Roma et imperium med 60 millioner … Les mere

Historie – Norge på 1800 tallet

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen og hvilken betydning den fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i det norske samfunnet. Det moderne Norge: På 1800 tallet fikk en industriell revolusjon i Norge. I løpet av dette tidsrommet ble Norge integrert i den utviklende delen av verdensøkonomien. Norge var preget av primærnæringer (fiske, poteter, korn) og selvforsyningshushold … Les mere

Historie – Dansk-norsk union oppløsning

Lastet opp i kategorien Historie den 05.02.2012

a)    Det finnes 3 ulike forklaringer på hvorfor den dansk norske unionen ble oppløst i 1814. Den første forklaring kan jeg si kort om; at folket ble undertrykt og nordmennene ble lei dette og ville ikke lenger være i union med Danmark, og at Norge måtte betale skatt og all pengene ble brukt i Danmark … Les mere