Notatene - Archive - Historie

Historie – Den kalde krigen

Lastet opp i kategorien Historie den 09.02.2012

To supermakter med hver sin ideologi: USA – Tror på demokratisk liberalisme. – Der folket velger inn hvem som skal bestemme. Og alle statsborgere har stemmerett. – Staten blander seg lite, og befolkningen har sin fulle rett til å tjene penger, mye penger. – Pengene tjenes fordi alle varer selges på et fritt marked. Bedriftene … Les mere

Historie – Norge i mellomkrigstiden

Lastet opp i kategorien Historie den 09.02.2012

1 Beskriv kort den økonomiske utviklingen i Norge i 1920-årene. Hva kjennetegnet denne perioden?  1.verdenskrig førte til et økt behov for selvberging. Dette førte til at markedet ble mettet. Tilbudet oversteg etterspørselen, og det førte til prisfall. Økt prisfall førte til dårligere inntekt for fabrikkeiere. For å opprettholde fabrikkene og unngå konkurs, så var fabrikkeierne … Les mere

 Hva gjorde den tyske antisemittismen så særpreget i folks øyne? Nazistene mente det var jøder som hadde skylda i alt ondt i verden, de var det verste folket og utrydningen av dem gjorde verden et bedre sted å leve. Den tyske regjeringen var svært delaktige i jødehatet. De brukte argumenter som at: Jøder var skylden … Les mere

Historie – Konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig

Lastet opp i kategorien Historie den 08.02.2012

De fleste tyske konsentrasjonsleirene ble befridd i begynnelsen av 1945, men få mennesker vet hva som egentlig foregikk innenfor fangeleirenes murer. I denne artikkelen får du sannheten som konsentrasjonsleirene. Konsentrasjonsleirene ble opprettet under 2. verdenskrig når fengslene ble fulle, noe som skjedde veldig raskt, ettersom at jøder, sigøynere, homofile og andre Hitler og nazistene så … Les mere

Historie – Folkevandringen

Lastet opp i kategorien Historie den 08.02.2012

I årene fra 1750 til 1900 økte folketallet i Europa fra 150millioner til 400 millioner. Den store befolkningsveksten ble etterfulgt av en stor utvandring. Denne befolkningsveksten skyldes først og fremst at dødeligheten gikk ned, at flere ble født som en følge av det moderne industrisamfunnet som tok form.  Først skal vi snakke om hvem var … Les mere

Historie – Hitlers liv og Nazi-Tyskland

Lastet opp i kategorien Historie den 08.02.2012

Etter første verdenskrig led Tyskland av fattigdom, sult og store arbeidsledighet. Tyskland fikk store økonomisk problemer etter den store krigserstattning. Den utenlandske gjelden til Tyskland steg fra 17 til 155 milliarder dollar, altså en tredvedobling. Tyskland måtte også signere Versailles traktaten som inneholde unødig krasse, utfordrende og krenkende bestemmelser. Hvordan kom Adolf Hitler til makten … Les mere

Historie – Første verdenskrig 1914

Lastet opp i kategorien Historie den 08.02.2012

Første verdenskrig varte i 4 år Russland Frankrike  Storbritannia Mot  Tyskland Østerrike – Ungarn Tyrkia Storbritannia bevarte monarkiet, og USA stod fram som stormakt etter at landet hadde kommet Storbritannia og Frankrike til hjelp mot slutten av krigen. Tre keiserriker hadde gått under, og i Russland kom verdens første kommunistiske regime til makten. Krigen spredte … Les mere

Historie – Bolsjevikenes statskupp 1917

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Gjør rede for hendelser i Russland i 1917 som endte med bolsjevikenes statskupp høsten 1917. I 1917 brøt det ut 2 revolusjoner i Russland. Den første brøt ut i mars, men den kalles februarrevolusjonen, den andre brøt ut i november 1917, men blir kalt oktober revolusjonen. Det pågikk en maktkamp mellom partiene. Ett av partiene … Les mere

Historie – Skuddene i Sarajevo

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Drøft påstanden ”årsaken til 1. verdenskrig var skuddene i Sarajevo” Skuddene i Sarajevo er årsaken til 1. verdenskrig, men det er mange bakforligene årsaker. Når Frans ble skutt og drept av en bosnisk terrorist, skapte dette en krise mellom østerrike-ungarn og Serbia. Østerriket-Ungarn ga Serbia valget mellom en Østerisk overherredømme eller så går de i … Les mere

Historie – Imperialismen

Lastet opp i kategorien Historie den 07.02.2012

Forklar hva imperialisme er slik den artet seg i verden mellom 1870 og 1914 Imperialisme nådde sitt høydepunkt fra 1979 til 1914, selve ordet imperialisme kommer fra latin ”å befale”. Imperialisme er en stat som forsøker å skaffe seg politisk makt, kulturell, militær og økonomisk herredømme i andre land. Med andre ord, så forsøker dem … Les mere