Notatene - Archive - Historie

Historie – Den første globale økonomien

Lastet opp i kategorien Historie den 29.02.2016

 Europeisk ekspansjon: Drivkrefter Europeerne fikk en nøkkelrolle i verden i perioden 1500-1750 Europa ble rikere enn andre verdensdeler: Klima og naturforhold Mer svikefulle, brutale og hensynsløse Fortjente fordi de jobbet hardt og var oppfinnsomme Europeiske kapitalister Konge og byborgere var gjensidig avhengig av hverandre Europa var den rikeste verdensdelen på 1500-tallet I Perioden 1500-1750 fikk … Les mere

1. Direkte sitat Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall) Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: «Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst» sier Eiliv Vinje (1993, s. 29). I … Les mere

Historie – Ideologier i opplysningstiden

Lastet opp i kategorien Historie den 17.02.2012

Ideologi Hvem/når? Hva kjennetegner ideologien Samfunnsklasse som støtter den Konservatisme Edmund Burke (ideologiens far) 1789 – Etter den franske revolusjonen   Reaksjon mot voldsbruket under den franske revolusjon. Endringer i samfunnet må skje gradvis etter at lederne hadde tenkt seg nøye om. Negativ til revolusjon Negativ til vold Negativ til kaos Forbedre samfunnet hele tiden, … Les mere

Historie – Ideologier

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

Hva er en ideologi? Nevn navnet på de ideologier du kan. En ideologi, dannes etter politiske teorier om hvordan et samfunn skal styres. Ideologier prøver og danne et svar på spørsmål om hvordan et samfunn skal være, og hva slags politiske ressurser som skal brukes for å danne et samfunn på ideologisk vis. Eksempler på … Les mere

Historie – Norge på 1800-tallet

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

Hvordan var makten delt etter Grunnloven av 1814? En grunnlov slo fast at makten skulle ligge i et monarki der den ble delt mellom en utøvende, en lovgivende og en dømmende makt, altså kongen stortinget og domstolene. Hvorfor er året 1884 et viktig år i norsk historie? Et nytt politisk system ble innført, den personlige … Les mere

Historie – Midtøsten etter 2. verdenskrig

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

Midtøsten er sentralt med tre verdensreligioner. Romerne ødela jødenes tempel og fordrev dem. Jerusalem og Palestina kom under muslimsk ledelse fra 600 tallet. De reiste en moske i Jerusalem og gjorde byen til Islams tredje helligste sted. Korstogene på 1100-1200 tallet erobret Jerusalem, men det var Vest Europeere som for alvor begynte å trenge inn … Les mere

Historie – Miljø og utvikling

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

FNs første miljøkonferanse ble holdt i Stockholm i 1972. Den slo fast at et rent miljø er en menneskerett. Ti år seinere satte hovedforsamlingen i FN ned en verdenskommisjon for miljø og utvikling, som ble ledet av Gro Harlem og fikk navnet Brundtlandkommisjonen. Bakgrunnen for kommisjonen var at jorda var på vei til en økologisk … Les mere

Historie – 1. verdenskrig

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

Hvilke land var med i trippelalliansen og trippelententen? Trippelaliansen: Østerike – Ungarn, Tyskland og Italia. Trippeletenten: Frankrike Russland og GB. Hva var målet for fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907? Målet var at eventuelle konflikter som skulle oppstå mellom statene, skulle løses på en fredelig måte ved hjelp av at de lot en internasjonal … Les mere

Historie – Versaillesfreden

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

President Wilson var seiersherre som lanserte 14 punkter som grunnlag for fred. De var preget av idealisme og av ønsket om å få til en friere verdenshandel, som var i USAs interrese. 2 viktige punkter: kolonimaktene skulle ta større hensyn til befolkningene de styrte, og ulike nasjoner innenfor flernasjonale stater som Østerrike-Ungarn skulle få mer … Les mere

Historie – Tyskland etter 2. verdenskrig

Lastet opp i kategorien Historie den 10.02.2012

Forklar hva Berlinblokaden var. Hvordan svarte vestmaktene på dette? De innførte ny valuta i vestsonene i Tyskland, og sovjetunionen fattet mistanke på hele landet. Stalin stengte alle forsyningslinjer til Vest- Berlin, og forsyninger kunne nå bare flys inn av vestmaktene. Berlinblokkaden kom i 1949, og følgene dens var at den tilspisset motsetningene mellom øst og … Les mere