Notatene - Archive - Naturfag

Naturfag – Elektroner og bindinger

Lastet opp i kategorien Naturfag den 29.02.2016

  Atom= Den minste byggesteinen i et grunnstoff og i de kjemiske forbindelsene. Et atom har en kjerne av protoner og nøytroner. Elektronene har forskjellig energi og beveger seg hurtig i skall rundt kjernen. Atomer er veldig små, og kan ikke ses i lysmikroskop fordi størrelsen er 1/1000 av bølgelengden til synlig lys. Kan ikke … Les mere

Naturfag – Økologi

Lastet opp i kategorien Naturfag den 10.02.2016

Økologi er læren om samspillet mellom levende organismer og mellom organismene og de ikke-levende faktorene (biotiske og abiotiske) Økosystem: Et geografisk avgrenset område med enhetlig natur. Det omfatter alle biotiske og abiotiske faktorene i området Biotiske faktorer = levende organismer (produsenter, forbrukere og nedbrytere) Abiotiske faktorer = ikke levende faktorer (lys, vind, osv.) Deles inn … Les mere

Naturfag – Naturvitenskap

Lastet opp i kategorien Naturfag den 28.06.2013

·        ·        I naturvitenskapen skiller vi mellom prosess og produkt: ·         Prosess: Den arbeidsmåten naturvitenskapen benytter, den vitenskapelige metoden. ·         Produkt: De resultatene som er oppnådd, og som oppnås.  Kunnskapen forskere kommer fram til gjennom grundig vitenskapelig arbeid.   Den naturvitenskapelige metoden   Den naturvitenskapelige metoden legger vekt på ·         … Les mere

Naturfag – Reaksjoner og batterier

Lastet opp i kategorien Naturfag den 16.05.2012

Definisjon på en kjemisk reaksjon I en kjemisk reaksjon skjer det en forandring der det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn de stoffene vi startet med. Forandringen kommer av at atomene binder seg sammen på nye måter. Kunne balansere en reaksjonslikning I en balansert reaksjonslikning er antallet atomer av de forskjellige grunnstoffene det … Les mere

Naturfag – Stråling og radioaktivitet

Lastet opp i kategorien Fysikk | Naturfag den 17.02.2012

Stråling er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Regnes i Hz = 1/s (s=sekund).  Eksempel: en kork er på toppen av en bølge  15/10s =1,5/1s = 1,5 1/s  = 1,5 s-1 = 1,5 Hz. Bølgelengde: En bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper. Foton : er lys som er … Les mere

Naturfag – Radioaktivitet

Lastet opp i kategorien Naturfag den 04.02.2012

- Årsaken til radioaktivt stråling er endringer i atomkjernene til det radioaktive stoffet. Det er ganske få atomer som er ustabile; vi sier at de er radioaktive – I Isotoper av et grunnstoff varierer antall nøytroner. C har tre Isotoper. C12-C14 – Karbon-14 har ustabil atomkjerne, og sender ut radioaktivt stråling. – De radioaktive stoffene … Les mere

Naturfag – Ernæring og helse

Lastet opp i kategorien Naturfag den 04.02.2012

?Hva vi trenger næringsstoffer til og hvilke næringsstoffer som finnes: Som næringsstoffer regner vi à karbohydrater, fettstoffer, proteiner, vitaminer, salter av mineraler. Vi trenger næringsstoffer fordi de gir oss energi. Det brukes som byggemateriale. Det brukes også som hjelpestoffer som er nødvendig for at viktige prosesser i kroppen skal kunne skje. Vann og oksygen er … Les mere

Naturfag – Økologi og naturvitenskap

Lastet opp i kategorien Naturfag den 04.02.2012

Naturvitenskap og naturfag Eksempler på kunnskap vi har skaffet oss gjennom erfaringer og opplevelser: Melken holder seg lenger når vi setter den i kjøleskapet. Vi kan bli smittet når noen som er forkjølt, hoster eller nyser mot oss. En flaske brus som står ute i mange kuldegrader kan fryse i stykker. Undersøkelser Undersøkelser er grunnlaget … Les mere

Naturfag – Genteknologi

Lastet opp i kategorien Naturfag den 04.02.2012

Ordet Genteknologi kan forklares som en teknikk som kan brukes til å kartlegge og endre arvestoffet i planter, dyr og mikroorganismer for å fremstille produkter til for eksempel industrielle eller medisinske formål. Med det mener jeg å bruke genteknologi for å for eksempel sprøyte planter til å få bedre farge eller bruke genteknologi for å … Les mere

Naturfag – Lydbølger, lys og dopplereffekten

Lastet opp i kategorien Naturfag den 04.02.2012

Hva er Dopplereffekten? Eksempel Dopplereffekten er når frekvensen av en lysbølge eller lyd er avhengig av hastigheten mellom observatøren og kilde. Et eksempel på dette kan være en isbil. Når isbilen nærmer seg, møter øret vårt på flere svingninger i bølgetoppene per sekund enn når det fjerner seg. Man hører altså først og fremst en … Les mere