Notatene - Archive - Psykologi

  -       Kunne fortelle hvilke tre deler MacLean har delt hjernen i, og hvordan disse tre delene beskrives Paul MacLean (1913 – 2007) var en amerikansk nevrofysiolog. Han var den første som presenterte hjernens tredeling. Dette er en teori som lokaliserer psykologiske funksjoner til bestemte hjerneområder. Den forgriper også den betydelige interessen for hvordan våre … Les mere

Psykologi – Nevropsykologiens historie

Lastet opp i kategorien Psykologi den 07.02.2012

-       Kunne plassere fagområdet historisk, og fortelle kort om utviklingen fra utspringet og fram til i dag. Etter andre verdenskrig ble nevropsykologien et medisinsk fag. Den studerer strukturer og prosesser i hjernen i forbindelse med tanker, følelser og atferd. Det stammer fra studier av hjerneskadde hvor man lokaliserte skaden og konsekvensene. Nevropsykologi var tidligere del … Les mere

Psykologi – Grunnleggende (Kapittel 1 og 2)

Lastet opp i kategorien Psykologi den 07.02.2012

KAPITTEL 1 Hva er psykologi? Psykologi er en vitenskap som handler om å forstå menneskets psyke og atferd, og som samtidig forklarer hvorfor mennesker opplever, føler, tenker og handler slik de gjør. Psykoanalyse: Selv om det er en gammel psykologisk teori har den blitt videreutviklet. Sigmund freud I følge psykoanalysen blir det meste av mennesker … Les mere

Psykologi – Ødipuskomplekset

Lastet opp i kategorien Psykologi den 07.02.2012

Psykoseksuell utvikling, de sidene av den personlige utviklingen som styres av seksuelle lyster, drifter og impulser. Den psykoseksuelle utviklingen består av tre faser, i hver fase kan det oppstå konflikter, og de bidrar til å prege personligheten på lengere sikt. De tre fasene er:   Den orale fasen: Denne fasen er knyttet til munnen. Barnet … Les mere

Psykologi – Forskning og Metode

Lastet opp i kategorien Psykologi den 05.02.2012

Grunnforskning. Grunnforskning er det som ble presentert i forrige kapittel. Det er forskning som søker etter ny kunnskap og som ikke har ett klart praktisk eller nyttemessig mål. Eksempler på grunnforskning: Generell psykologi studerer generelle prinsipper for sanseoppfatning, læring, tenkning og motivasjon. Personlighetspsykologien og studiet av individuelle forskjeller fokuserer på personlighetens betydning for den måten … Les mere