Notatene - Archive - Psykologi

Psykologi – Emosjoner og personlighet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 03.05.2012

-          Innhold og stil -          Lykke og tilfredshet Begreper -          Emosjoner – overgripende begrep for atferdsmessige, uttrykksmessige, kognitive og fysiologiske endringer -          Affekter (=følelser) – det opplevde aspektet av emosjoner (mer snevert) -          Emosjonelle affekter – de ubevisste komponentene av emosjoner   Introduksjon Emosjoner har tre komponenter -          Subjektive følelser og affekter -          Kroppslige endringer, … Les mere

Psykologi – Gruppepsykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 11.04.2012

Definisjon: -          En samling mennesker som definerer seg som en gruppe, og hvis holdninger og atferd styres av gruppens normer (Hogg & Vaughan, 2011, s. 308)   Grupper skiller seg fra hverandre på flere områder -          Store/små * -          Kortvarige/langvarige -          Tette/løst koplete grupper * -          Sterk struktur og organisering/svak struktur og organisering * -          … Les mere

Psykologi – Fordommer og diskriminering

Lastet opp i kategorien Psykologi den 01.04.2012

Fordommer = negative holdninger ovenfor en sosial gruppe og dens medlemmer -          Kognitiv komponent (holdning) -          Emosjonell komponent (sinne) -          Conative komponent (intensjon om en viss type atferd; diskriminering) (Men noen teorier inkluderer ikke den siste komponenten)   Fordommer kan føre til dehumanisering, altså at man tar fra mennesker sitt menneskelige verd. Slik man ikke … Les mere

Psykologi – Intelligens

Lastet opp i kategorien Psykologi den 01.04.2012

-          Intelligens – evnen til å tilegne seg kunnskap, tenke og resonnere effektivt og forholde seg adaptivt til miljøet. I forskjellige miljøer er forskjellige tilpasninger nødvendig, derfor kan intelligens oppfattes svært forskjellig -          Metoder: Mental alder (Binet) og avviksskårer (Wechsler)   Historisk perspektiv Sir Francis Galton -          Tilhenger av Darwin, studerte familietrær og så at … Les mere

Psykologi – Holdning og overtalelse

Lastet opp i kategorien Psykologi den 10.03.2012

Holdninger = relativt stabile positive eller negative evalueringer av noe  Tidligere delt i tre: (1) kognitive komponenter (kommer fra logisk tenking) (2) affektive komponenter (følelse av å like/mislike) (3) (automatiske) atferdskomponenter   Holdningers opprinnelse -          ”Mere exposure” – bare å se en ting kan gjøre at man liker den mer, spesielt hvis stimulus er nøytralt … Les mere

Psykologi – Hukommelse

Lastet opp i kategorien Psykologi den 29.02.2012

-       Hukommelse – prosessen som gjør det mulig å registrere, lagre og senere hente frem informasjon og erfaringer -       Inneholder tre hovedprosesser: Innkoding – å få informasjon inn i hukommelsen ved å oversette den til en form hjernecellene kan forstå Lagring –  å beholde informasjon i hukommelsen over tid Gjenfinning – å hente informasjon fra … Les mere

Psykologi – Psykiske lidelser

Lastet opp i kategorien Psykologi den 17.02.2012

Utbredelse -          450 millioner mennesker har mentale helseproblemer på verdensbasis -          En ungdom i USA tar selvmord hvert 90. sekund -          1/6 briter lider av mentale helseproblemer Historisk bakgrunn -          Mye av det som fremlegges som historisk er fortsatt tilfelle -          Psykiske lidelser har blitt forklart med: -          Overnaturlige krefter Besatt av djevelen (Kinesisk og … Les mere

Psykologi – Psykoterapi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 17.02.2012

-          Målet med psykoterapi er å hjelpe mennesker med å forandre sine maladaptive tanker, følelser og atferdsmønstre; forbedre mental helse, emosjonelle og atferdsmessige problemer -          ca. 75% av de som går i terapi får hjelp i terapi -          Hvordan klienten er, hvordan terapeuten er, forholdet mellom to og teknikkene som brukes bestemmer utfallet/effekten av terapien … Les mere

Genetisk innflytelse på atferd -       Polygen overføring (polyhybrid(dihybrid) arv): når en bestemt karakeristikk bestemmes av flere genpar -       Det humane genomet består av om lag 25.000 gener 80 gener som koder for arvelige sykdommer har blitt lokalisert og strukturbestemt -       Musas hjerne er 99% lik menneskets Omtrent 80% av alle musas gener slås på i … Les mere

Psykologi – Personlighetspsykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 08.02.2012

Hvordan defineres personlighet? Personlighet er de stabile karaktertrekkene som reflekterer i måten mennesker tenker, føler ect. på. Hva er trekkteori?  Den forsiktige typen og den risikovillig typen. Men vi kan ikke bare plassere folk på enten eller, det er en linje fra forsiktig til risiko, og man kan plassere dem akkurat der du føler du … Les mere