Notatene - Archive - Psykologi

Psykologi – Afasi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 15.04.2013

Afasi språkvansker som følge av hjerneskader oftest fokale (avgrensede) skader hjerneslag, tumor, hodeskader, infeksjoner, demens     Wernickes afasi (sensorisk afasi) problemer med språkforståelse (skriftlig og auditivt) flytende tale, men meningsløse setninger skade i Wernickes område (i venstre posterior del av superior temporal gyrus) skade i angular gyrus og supramarginal gyrus kan gi samme symptomer … Les mere

Psykologi – Metoder i kognitiv nevrovitenskap

Lastet opp i kategorien Psykologi den 15.04.2013

  Hvor mye man vet man vet om et emne avhenger i stor grad av hvilke metoder man har tilgjengelig for å studere dette emnet. Man kan kun studere noe effektivt hvis man har velformulerte spørsmål – empiri drives av teori.   Kognitiv psykologi går ut i fra den antakelsen at vi ikke oppfatter verden … Les mere

Psykologi – Utvikling og plastinitet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 15.04.2013

Utvikling av nervesystemet Dyrestudier (spesielt av rhesus ape) har gitt mye nyttig info angående hvordan nervesystemet utvikles Etter befruktning begynner etter hvert eggcellen å spesialisere seg; tre tyler celler oppstår Ectoderme celler danner basis for nervesystemet Først dannes en den nevrale plate Denne foldes med tiden mer og mer inn til det blir en ”nevral … Les mere

Pyskologi – Vitnepsykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 16.03.2013

Kapittel 1 Falske vitneforklaringer har ført til mange tragiske skjebner, justismord osv. Noen lyver, andre husker rett og slett feil. Man drar konklusjoner fra troverdighet til pålitelighet à FEIL! Selv de mest troverdige personene kan faktisk huske feil.   Vitnepsykologi = avgrenset område innen rettspsykologi, en anvendt forskningsdisiplin med empirisk og teoretisk forankring i kognitiv … Les mere

Kognitiv psykologi – Oppmerksomhet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 16.03.2013

Inattentional Blindness – Det å ikke klare å se noe (som er i synsfeltet) pga. mangel på oppmerksomhet (eksempel: person i gorillakostyme som går gjennom personer som spiller ball)   Studier tyder på at oppmerksomhet er nødvendig for bevisst persepsjon, men ikke nødvendigvis for ubevisst persepsjon. Studie der man skulle avgjøre hvilken linje som var … Les mere

Kognitiv psykologi – Godkjenning av objekter

Lastet opp i kategorien Psykologi den 09.02.2013

Logikk i persepsjon: Persepsjon må passe med all informasjon som kommer inn Den enkleste forklaringen på et stimulus foretrekkes Unngår tolkninger av stimulus som involverer tilfeldigheter (ser X som et kryss, ikke som to v-er tilfeldigvis plassert mot hverandre)   Features Man gjenkjenner ting ved å gjenkjenne trekkene/the features ved den tingen (en kjærlighet består … Les mere

Kognitiv psykologi – Intro til kognitiv psykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 09.02.2013

Kognitiv psykologi = vitenskapelig studie av tilegning, lagring og bruk av kunnskap, men kunnskap danner grunnlag for hele vår eksistens, så det er et stort og viktig felt   Historie Kognitiv revolusjon på 1950-1960-tallet Wilhelm Wundt og Edward Bradford Titchener mente vi måtte studere mennesker via introspeksjon; ingen kjenner oss bedre enn oss selv Ulemper: … Les mere

Psykologi – Språk og tenking

Lastet opp i kategorien Psykologi den 09.02.2013

Språk og tenkning -          Mennesker er i stand til å danne og manipulere mentale representasjoner – kognitive representasjoner av verden; bilder, begreper, prinsipper og ideer som danner grunnlag for tenking og problemløsing -          Språk – et system av symboler og regler for å kombinere disse symbolene, som gjør at vi kan produsere et uendelig antall … Les mere

Psykologi – Læring

Lastet opp i kategorien Psykologi den 03.12.2012

-          Læring – prosessen der erfaring produserer en langvarig forandring av en organismes ytelsesevner og atferd Det er stor forskjell mellom læring og prestasjon (handling) Selv om begynner å spise ekstra mye plutselig, betyr det ikke at man har lært det, man er bare sulten Målt i prestasjonsforandring   -          Miljøet påvirker på to måter: … Les mere

Kognitiv psykologi – Vitnepsykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 03.12.2012

  Kapittel 1 Falske vitneforklaringer har ført til mange tragiske skjebner, justismord osv. Noen lyver, andre husker rett og slett feil. Man drar konklusjoner fra troverdighet til pålitelighet à FEIL! Selv de mest troverdige personene kan faktisk huske feil. Vitnepsykologi = avgrenset område innen rettspsykologi, en anvendt forskningsdisiplin med empirisk og teoretisk forankring i kognitiv … Les mere