Notatene - Archive - Organisasjonsteori

Organisasjonteori – Kompendium

Lastet opp i kategorien Organisasjonsteori den 05.07.2014

Øving til organisasjonsteori: Dette bør du kunne til eksamen (kap 1) Definere organisasjon ”Et sosialt system som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål” Mer teoretisk kan vi si at en organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål. Sosialt: … Les mere

Organisasjonsteori – Mål

Lastet opp i kategorien Organisasjonsteori den 10.02.2012

Organisasjon: Om deltakere har felles oppgaver og mål som knytter dem sammen, og om det eksisterer prosedyrer eller retningslinjer vil det si at det er en organisasjon. En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruet for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål. Man kan også si at en organisasjon er dermed … Les mere

  -       La oss se på organisasjonen som sammensatt av ulike interessegrupper og koalisjoner heller enn som en enhetlig aktør. Med klare mål og konfliktfri rasjonalitet. -       Interessegruppe = social gruppe med felles interesser -       Koalisjon = Viser en sammenslutning av ulike interessegrupper. Som har felles interesse på avgrenset område.   Vi kan derfor tenke … Les mere

Organisasjonsteori – Organisasjonskultur

Lastet opp i kategorien Organisasjonsteori den 03.02.2012

 Organisasjonskultur Et kulturelt perspektiv bringer oss tett innpå på hvordan organisasjoner egentlig fungerer, ikke minst fordi vi ser nærmere på hvordan mennesker kan utvikle felles mønstre av meninger og holdninger som gir seg utslag i bestemte måter å handle på. Siden 1980-tallet har organisasjonsforskere gjennom mange studier dokumentert at kultur kan være like viktig som … Les mere

Organisasjonsteori – Organisasjonsstruktur

Lastet opp i kategorien Organisasjonsteori den 03.02.2012

Organisasjonsstruktur er en organisasjons arkitektur, og designet slik at mennesker skal leve og fungere både innenfor og utenfor den. Organisasjonskart En organisasjonskart viser det organisatoriske hierarkiet, det vil si hvem som er leder for hvem. Samtidig kan man se de forskjellige stabsfunksjonene i organisasjonen, for eksempel en økonomiseksjon eller en markedsføringsseksjon. En organisasjonskart viser de … Les mere