Notatene - Archive - Samfunnsøkonomi

 Forklar hvordan renten kan påvirke et lands økonomi? Når du har penger i banken eller på kontoen, så får du renter for det. Altså låner banken penger av deg. Men hvis du låner penger fra banken så må du betale renter, da blir det til at du låner fra banken. Hvordan kan renten påvirke et … Les mere

Årsaker til at monopoler oppstår I en bedrift med monopol ligger det en form for barriere rundt bedriften, som hindrer bedrifter i å etablere seg på det aktuelle markedet. Det fins ikke store monopoler som dekker et helt land, men det finnes lokale monopoler som er for eksempel kabel-TV i en by, eller en bensinstasjon … Les mere

Monopolistens prisfastsettelse Årsaker, marginalinntekt, valg av pris og mengde Årsaker til at monopoler oppstår I en bedrift med monopol ligger det en form for barriere rundt bedriften, som hindrer bedrifter i å etablere seg på det aktuelle markedet. Det fins ikke store monopoler som dekker et helt land, men det finnes lokale monopoler som er … Les mere

Hvordan bestemmer et monopol pris og produksjonsmengde? Monopolbedrifter bestemmer pris og mengde ut i fra marginalinntekten. Monopolbedrifter kan fritt bestemme prisen, så lenge den gir størst mulig overskudd for bedriften. For bedrifter med fullkommen konkurranse, er marginalinntekten lik prisen, men slik er det ikke for monopolbedrifter. Hvis en monopolist ønsker å selge en enhet til … Les mere

Forskjellen mellom konsumentoverskudd og samlet betalingsvilje er ikke så stor. Konsumentoverskudd er betalingsviljen for en vare og den prisen som varen koster som du betaler for. Hvis f. eks betalingsviljen din for en skjorte er ikke mer enn 300 kroner, går du til butikken og ser en veldig fin skjorte men den koster 350 så … Les mere

Den økonomiske politikk skjer gjennom: 1) Staten – regjeringen/ departementene – statsråd/ minister – får penger fra Stortinget i form av Statsbudsjettet (odelstingsproposisjon nr.1) – riksveier, forsvar, universiteter og høyskoler, politi, utenrikstjenesten 2) Fylkene (19) Penger gjennom skatten – videregående skoler, – fylkesveier – kunst 3) Kommunene (430) Får penger gjennom skatt og avgifter – … Les mere

Samfunnsøkonomi – Bytteforhold

Lastet opp i kategorien Samfunnsøkonomi den 02.02.2012

Norge handler mye med andre land, og andre land investerer mye i Norge. Hvert år har Norge hatt enorme overskudd i utenriksøkonomien, og dette skyldes ikke bare på grunn av de høye oljeinntektene, bedrifter med eksportnæringer har hatt mye å si. Eksporten og importen utgjør en stor del av BNP. Naturgass og råolje er de … Les mere