Notatene - Archive - SOSA

Sosiologi OSA – Kulturforskjeller

Lastet opp i kategorien SOSA den 10.05.2012

Før i gamle dager før data, telefon, tv ble oppfunnet og før forskjellige folkegrupper i ulike verdensdeler og land på jorden hadde noen som helst mulighet til å ha spesielt aktiv kontakt mellom hverandre, levde folk og folkegrupper fra forskjellige land og verdensdeler mer eller mindre uavhengig av og separert fra hverandre! Men takket være … Les mere

Sosiologi OSA – Avvik

Lastet opp i kategorien SOSA den 05.02.2012

Statistisk Avvik: Når vi snakker om statistisk avvik så mener vi noe som er litt sjeldent og noe som ikke er innenfor det normale. Som f. eks. mennesker som har rødt hår og fregner er noe vi kan bruke når vi snakker om statistisk avvik. Gjennomsnittshøyden for kvinner er mellom 1.65-1.70, hvis en kvinne er … Les mere

Sosiologi OSA – Den globale fattigdommen

Lastet opp i kategorien SOSA den 04.02.2012

1. Drøft årsaker til den globale fattigdommen og tiltak som kan redusere forskjellene mellom fattige og rike land. Den globale fattigdommen er en fattigdom som angår hele verden. Den finnes over alt. Den krysser landegrenser og i de siste årene har den økt. Det kunne ha betydd at verden generelt var fattig, at alle mennesker … Les mere

Sosiologi OSA – Fattigdom

Lastet opp i kategorien SOSA den 04.02.2012

1,2 milliard mennesker har mindre enn én dollar å leve for om dagen. Hver eneste dag dør 40.000 barn i fattige land av sult og sykdommer som du og jeg blir vaksinert mot før vi fyller ett år. 100 millioner barn mangler grunnskoleopplæring. Den rike delen av befolkningen på 20 % har kontroll på 80 % … Les mere

Sosiologi – Utviklingspsykologi – Personlighet

Lastet opp i kategorien SOSA den 04.02.2012

Personlighet Fire temperamamenter: den melankolske typen(pessimistisk og trist), den flegmatiske typen(sindig og rolig), den koleriske typen(oppfarende og irritabel), og den sangvinske typen (munter og optimistisk). Carl Gustav skiller mellom den introverte(innadvendte) og den ekstroverte(utadvendte) typen. Mennesker varierer i den måten vi møter ukjente ting på. Danske professoren i sosialpsykologi skiller mellom to forskjellige personlighetstyper: den … Les mere

Sosiologi OSA – Jeg og samfunnet

Lastet opp i kategorien SOSA den 01.02.2012

Forventinger: Vi mennesker er sosiale, dvs. at vi søker kontakt med andre mennesker. Samtidig har vi forventninger til andre. Vi regner med at andre vil oppføre seg på bestemte måter. Gjensidig forventninger er å sende budskap som inneholder forventninger om hva den andre bør gjøre, til hverandre. Hva vi bør gjøre for å oppfylle hverandres … Les mere